ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Μ.Ο.Θ.Γενική Συνέλευση Μ.Ο.Θ και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Αναρτήθηκε: Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Γενική Συνέλευση Μ.Ο.Θ και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Καλούνται όλα τα μέλη και οι αθλητές του Μ.Ο.Θ να παρευρεθούν στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Μ.Ο.Θ, την Παρασκευή 29/3/2019 και ώρα 21¨00 στον χώρο του Μ.Ο.Θ, Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Θεσσαλονίκη. Δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη και αθλητές.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Ο.Θ, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5/4/2019 και ώρα 21¨00 στον χώρο του Μ.Ο.Θ, Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το καταστατικό του ομίλου, απαραίτητη προυπόθεση για να ασκηθεί απο τα μέλη του το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) αποτελεί να είναι οινομικώς τακτοποιημένα κατά την ημερομηνία των εκλογών.

Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις του διοικητικού συβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής, εκπροσώπων ΜΟΤΟΕ, εκπροσώπου ΑΜΟΤΟΕ, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 4/4/2019 και ώρα 23¨00 στον χώρο του Μ.Ο.Θ,Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Θεσσαλονίκη.

Η συμμετοχή όλων σας κρίνεται απαραίτητη τόσο στην Γενική Συνέλευση 29/3/2019, όσο και στην Εκλογική Διαδικασία 5/4/2019.

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Θ