Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Γρ. Λαμπράκη 7
τ.κ. 546 36 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:
2310 208240

Email:
mothgreece{ta}gmail{tod}com

Χάρτης της έδρας μας