ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Μ.Ο.Θ.Καλοκαιρινή εκδρομή Μ.Ο.Θ ΒΟΒΟΥΣΑ 20-22/7/18

Αναρτήθηκε: Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018

Καλοκαιρινή εκδρομή Μ.Ο.Θ ΒΟΒΟΥΣΑ 20-22/7/18

Καλοκαιρινή εκδρομή Μ.Ο.Θ στης 20 - 21 - 22 / 7 / 2018 στο φεστιβάλ Βοβούσας

Link  Φεστιβάλ Βωβούσας