Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2018 & Τεχνικός Κανονισμός Enduro 2018

Αναρτήθηκε: Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2018 & Τεχνικός Κανονισμός Enduro 2018

Ανακοινώθηκαν ο Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2018 και Τεχνικός Κανονισμός Enduro 2018

Όλος ο Γενικός Κανονισμός και περισσότερες πληροφοριες στο http://www.amotoe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1315:---enduro-2018&catid=1:latest-news&Itemid=225

Όλος ο Τεχνικός Κανονισμός και περισσότερες πληροφοριες στο http://www.amotoe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1317:-enduro-2018&catid=1:latest-news&Itemid=225