Ο Όμιλος M.O.Θ.Καταστατικό του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης (Μ.Ο.Θ.)