Ο Όμιλος M.O.Θ.Διοίκηση του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης (Μ.Ο.Θ.)

Πρόεδρος: Πεντίδου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Τουμπίδης Θανάσης
Γεν. Γραμματέας: Τσακλίδης Στέργιος
Ταμίας: Ζαγγανά Ειρήνη
Εφ. Αθλητικού: Πασχαλίδης Μανώλης
Δημ. Σχέσεων: Τσαλίκης Πασχάλης
Εφ. Εκδρομικού: Γκατζούδης Θωμάς
Εφ. Υλικών: Μαστραφίδης Χριστόφορος
Μέλη Βοηθοί Εφ.: Μαλακέκας Γιώργιος
Μέλη Βοηθοί Εφ.: Χασιώτης Νίκος
Μέλη Βοηθοί Εφ.: Αραβοσιτάς Χαράλαμπος
Εκ. ΜΟΤΟΕ.: Πεντίδου Κατερίνα
Εκ.ΑΜΟΤΟΕ.: Πασχαλίδης Μανώλης
Ελεκτική Επιτ.: Δεμιρδεσλής Γιώργος
Ελεκτική Επιτ.: Σαμολαδάς Χρήστος