Ο Όμιλος M.O.Θ.Διοίκηση του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης (Μ.Ο.Θ.)

Πρόεδρος: Πεντίδου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Τουμπίδης Θανάσης
Γεν. Γραμματέας: Αραβοσιτάς Μπάμπης
Ταμίας: Ζαγγανά Ειρήνη
Εφ. Αγωνιστικού:Πασχαλίδης Μανώλης
Δημ. Σχέσεων: Γρηγοριάδης Χρήστος
Εφ. Εκδρομικού: Τσαλίκης Πασχάλης
Εφ. Χώρου: Τσίλογλου Κώστας