Τα Τμήματα του M.O.Θ.Εκπαιδευτικό τμήμα του Μ.Ο.Θ.

 Mε επιτυχία διοργανώθηκε στις 19/4/2019  (θεωρητικό) και στις 20/4/2019 (πρακτικό) το σεμινάριο Α' & Β' επιπέδου του Ινστιτούτου ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ (http://www.motothesis-motoe.org) στον χώρο του Μ.Ο.Θ.Παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου διεξήχθη με ασφάλεια και όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν ικανοποιημένοι βελτιώνοντας κατά πολύ τις οδηγικές τους ικανότητες. Ευχαριστούμε πολύ τόσο το ινστιτούτο ΜΟΤΟΤΟΘΕΣΙΣ όσο και τους εκπαιδευτές Νίκο Ιωαννίδη & Φωτακίδη Σταύρο.