ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Μ.Ο.Θ.32o MOTORALLY Μ.Ο.Θ. 2019

Αναρτήθηκε: Παρασκευή 10 Μαϊου 2019

32o MOTORALLY Μ.Ο.Θ. / 1-2 Ιουνίου 2019 / Θεσσαλονίκη - Αμφίπολη.  

Εκκίνηση: 12.00 μ.μ. από τον Μ.Ο.Θ.  

Τερρματισμός: Μεσολακκιά Σερρών.