Το Δ.Σ. της ΜΟΤΟΕ στον ΜΟΘ

Αναρτήθηκε: Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019

Το Σάββατο 2/2/2019 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Μ.Ο.Θ  η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΜΟΤ.Ο.Ε . Στην τακτική του συνεδρίαση συζυτήθηκαν θέματα της ημερησίας διατάξεως και λήθφηκαν αποφάσεις, τις οποίες περιμένουμε να ανακοινωθούν στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.