Ο Όμιλος M.O.Θ.Διοίκηση του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης (Μ.Ο.Θ.)

Πρόεδρος: Ευγενίδης Ανέστης
Αντιπρόεδρος: Πασχαλίδης Μανώλης
Γεν. Γραμματέας: Ζαγγάνα Ειρήνη
Ταμίας: Γρηγοριάδης Χρήστος
Εφ. Αγωνιστικού: Τουμπίδης Θωμάς
Δημ. Σχέσεων: Ζιάκος Γιώργος
Εφ. Εκδρομικού: Τουμπίδης Αθανάσιος
Εφ. Χώρου: Ιωαννίδης Νίκος